Om Torbjørnsbu gård Torbjørnsbu gård ligger på et historisk bytun mellom Frolandsveien og Kirkegårdsveien i Arendal, en 20 minutters gåtur fra sentrum. Hovedhuset på Torbjørnsbu ble oppført i 1870 av Ditlef Lundgren som var daværende ordfører i Barbu. Han solgte eiendommen til Arendal kommune etter kort tid (1903).

I kommunens eie har bygningen fungert som pleiehjem,omsorgssenter og til slutt nattlosji for hjemløse.Gården er 150 år gammel, og har en sterk forbindelse til Torbjørnsbugruvenes historie og huset opprinnelig herskapsfolk. I 1903 ble gården solgt til Arendal kommune, og ble i starten brukt som fattighus, men deretter som et selvberget pleiehjem hvor ansatte og beboere dyrket egen mat og hadde husdyrhold. På 1970-tallet ble pleiehjemmet på Torbjørnsbu erstattet av et nytt sykehjem på Vollene. Etter den tid har gården hatt variert bruk slik som nattlosji for hjemløse og senere som lager. De senere årene har Arendal kommune ikke vedlikeholdt eiendommen, til tross for at kulturavdelingen hos Aust-Agder fylkeskommune anbefalte vern.


Agder Kulturakademi overtok gården i 2023

I 2021 var Torbjørnsbu gård rivningstruet, og medlemmer av styret i Agder Kulturakademi satte i gang aksjoner for å hindre rivning. I februar 2023 overtok Agder Kulturakademi gården for kroner 1,-. Agder Kulturakademi har mål om å bevare den gamle gården og ruste den opp over tid. Gården og tilhørende områder skal på sikt bli et bærekraftig aktivitetssenter for foreningsliv, helse, kunst og natur. Agder Kulturakademi har etablert samarbeid med Fortidsminneforeningen i Agder, Bomuldsfabrikken, Kuben og Med hjerte for Arendal. På sikt skal man også etablere samarbeid med forskningsmiljøer i Agder som er opptatt av bærekraft og økologisk jordbruk da det er dyrbar jord på området.

Agder Kulturakademi skal skape en arena for å bekjempe utenforskap og fattigdom. Grunnstenen i selskapet er arbeidet med kultur i en vid form. 

Kongene på Torbjørnsbu 

«Vi har glemt Torbjørnsbus historie – folk tenker at det er et gammelt hus som en gang har vært et pleiehjem og som nå står tomt og som ingen tilsynelatende har bruk for.» (Thor André Danielsen, lokalhistoriker)

I forbindelse med Torbjørnsbus venners arbeid med å bevare Torbjørnsbu, har vi blitt kontaktet av mange privatpersoner som ønsker å bidra. En av disse var pensjonist Thor André Danielsen. For en tid siden dro vi på en kafétur med Thor André. Etter å ha bestilt noe å drikke kommer det ut av Thors munn en fantastisk historie om kongene som har besøkt Torbjørnsbu, og som forteller mye om hvor viktig Torbjørnsbu en gang var i Arendal.

Thor kan fortelle at Christian VI en gang eide Torbjørnsbu. Han var veldig religiøs. Mens han var konge, tok han med seg kona for å dra på en Norges-reise. Han fikk i den forbindelse preget en del store sølvmynter – reisedalere, med bilde av seg selv. Med disse skulle han betale for turen, og reisedalerne ble brukt som en slags propaganda for ham selv. Han strødde dem rundt for å vise hvor mektig han var. I forbindelse med Norges-reisen dro de til Arendal. Arendalittene bygget da en svær, flott æresportal til ham med blant annet skulpturen 'Mannen på Toga' som i dag står på Kuben Aust-Agder museum og arkiv. Christian VI var en eneveldig konge, men ikke en spesielt staselig konge ifølge Thor: «Han var bare 1,58 høy, tynn, skranten og sykelig, med en lang nese, rennende øyne, og hadde en sur munn, diger parykk og pipestemme». Thor tror at Arendals befolkning nok ble ganske så skuffet over denne eneveldige kongen. Ifølge Thor så har kongen har to interesser er i livet: Religion (av den mest triste typen), og å bygge slott. Å være i hoffet til Christian den VI var visstnok «gørrkjedelig – hoffet besto bare av eldre mennesker som satt og leste i bibelen og spilte Whist». Men nok om det. Han kom altså til Arendal. Da han kom var han visstnok sjøsyk, men ble rodd inn, og borgerskapet sto og ventet på ham. De hadde finpusset på tysken sin, for de visste jo at kongen bare snakket tysk, og hadde lært seg noen høflighetsfraser. Så står de der og venter seg og gleder seg til å spise middag med den eneveldige kongen. Han kommer i land, og han hilser aller nådigst på borgermester og sokneprest, og så spør han etter Torbjørnsbu. Han vil ikke spise med Arendalsfiffen, for han har fått beskjed om at det er tilberedt mat til ham på Torbjørnsbu, som jo er hans personlige eiendom. Kongen drar derfor rett opp på Torbjørnsbu, hvor det blir fest, og kongen er fornøyd. Han får også en omvisning på gruvene og forstår at gruvene betyr mye for økonomien i Danmark-Norge – dette er både skattepenger og gode inntektskilder for kronen. Kongen er fornøyd, og drar videre. Det blir altså et kort besøk.

Thor André forteller at Christian VI ikke blir gammel, og han blir avløst i 1736 av sønnen sin, Fredrik V, som også besøker Torbjørnsbu. Man får tilnavnet «fyllefant» - han er aldri edru og drikker seg i hjel i en alder av 45. Ifølge Thor forstår også denne kongen hva Torbjørnsbu betyr – han forstår økonomi og han forstår penger. Med hans livsstil må man ha penger, og man kunne på denne tiden ikke bare øke skattetrykket for å få penger – man måtte ha bidrag fra næringslivet.

Til tross for at disse folkene for oss nå virker veldig fjerne, så forstår de alle hva Torbjørnsbu betydde. Som Thor sier: «Torbjørnsbu var det samme som penger det».

Nå har Torbjørnsbu fått en ny æra, hvor frivillighet og kultur i vid forstand står i sentrum. Agder Kulturakademi har tatt over gården, og vi skal bevare gårdens historiske uttrykk. Fremdeles er det rester etter stukkatur, rosetter og gamle tapet etter konger og andre staselige. Vi gleder oss til Arendals befolkning igjen kan oppleve gården.

Ellen Ersfjord, styreleder Agder Kulturakademi