Vil du starte med birøkting? 

Vi har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til å starte et birøktingsprosjekt. Tilbudet er gratis og rettet mot voksne over 18 år, og vi ønsker personer fra alle nasjonaliteter velkomne. Send en mail til post@agderkulturakademi.no eller ta kontakt med Magne på telefon 46837242 dersom du har lyst til å prøve birøkting! 

Hagekollektivet