I 2024 kommer Torbjørnsbu internasjonale hagekollektiv!

21.12.2023

Bilde fra den gamle skolehagen på Torbjørnsbu

Agder Kulturakademi har fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Gjensidigestiftelsen til et internasjonalt hageprosjekt på Torbjørnsbu gård i Arendal, som er en gård som ligger cirka 15 minutters gangavstand fra Arendal sentrum. Hagekollektivet skal i første omgang rette seg særlig mot innvandrerkvinner og norske kvinner over 18 år (og deres familier). Vårt mål er særlig å skape en møteplass for – og med – kvinner, fra alle kulturer.

I det internasjonale hagekollektivet ønsker vi velkomne alle kvinner som er interessert i å drive med, eller å lære om, hagebruk. Vi skal både plante en internasjonal hage, så vel som hageparseller til dyrking. Det er gratis å delta.

Torbjørnsbu gård har forholdsvis store områder tilgjengelig med dyrket mark hvor vi kan lage parsellhager. Det er også mye grøntområder som trenger beplantning, og vi skal lage en internasjonal hage som fremviser historie, kultur, hagebruk og botanikk. Vi ønsker at hagen fritt skal kunne besøkes av mennesker som ønsker å lære om planters geografiske opprinnelse og om menneskene som plantet dem. På Torbjørnsbu vil det også bli mulig å lage mat i husets kjøkken, og vi skal arrangere en årlig internasjonal matfestival hvor medlemmer av hagekollektivet kan presentere retter fra sine hjemland, med grønnsaker og vekster fra hagekollektivet.

Vi rekrutterer for tiden kvinner som ønsker å delta i det internasjonale hagekollektivet. Ta kontakt med daglig leder Magne A. Knudsen på mail om du er interessert: magne.aasheim.k@gmail.com