Vil du bli medlem av Torbjørnsbus venner?

01.03.2023

Ønsker du å få informasjon om hva som skjer på Torbjørnsbu? Du kan melde deg inn ved å sende en mail til magne.aasheim.k@gmail.com . Da vil du få tilsendt nyhetsbrev og informasjon om planlagte konserter eller arrangementer, kurs vi skal gjennomføre (alt fra å renovere gamle ovner til foto- og matlagingskurs) og informasjon om oppstart av hage- og parsellhageprosjekter.